Kết quả đánh giá của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long cho thấy, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn đến nay đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *