Đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải là nhằm tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình trạng xả rác bừa bãi, đặt để rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra trên một số tuyến đường nội ô thành phố Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *