Thời gian qua mạng xã hội có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng, tạo thuận lợi cho mọi người giao lưu, chia sẻ, kết nối cộng đồng. Bên cạnh những tính năng hữu ích thì mạng xã hội cũng tiềm ẩn, tồn tại nhiều mặt trái. Một trong những vấn đề đáng chú ý hiện nay là tình trạng ứng xử thiếu văn minh, thiếu trách nhiệm của một bộ phận người dùng, trong đó có đoàn viên, thanh thiếu niên. Trước thực trạng này, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh trên môi trường số nhằm chung tay xây dựng một không gian mạng lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *