Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với công tác khen thưởng, các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long có nhiều cách làm hay để góp phần xây dựng chính quy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *