Điểm nổi bật ở xã nông thôn mới Thuận An, thị xã Bình Minh là đời sống người dân có bước phát triển vượt bậc. Liên tục trong nhiều năm liền, xã Thuận An vẫn duy trì là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất so với các xã trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *