Kinh tế thuần nông, nên khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít có xuất phát điểm thấp so với 1 số xã khác trên địa bàn. Tuy nhiên, sau nhiều năm phấn đấu với quyết tâm tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của người dân, đến cuối năm 2022, Tân Long Hội đã hoàn thành 19 tiêu chí và trở thành xã thứ 8 của huyện Măng Thít đạt chuẩn nông thôn mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *