Với quan điểm không chạy theo thành tích, sau khi hoàn thành xã nông thôn mới, xã Song Phú, huyện Tam Bình tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *