Là một trong 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019, thế nhưng xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ hiện là địa phương còn số tiêu chí chưa đạt nhiều nhất. Vì vậy, để đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, xã Hòa Ninh cần có sự tập trung, chỉ đạo quyết liệt hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *