Để ứng phó lũ, ngăn mặn thì thủy lợi có  vai trò quan trọng. Chính vì vậy nhiều địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhiều công trình thủy lợi  tại địa phương để tăng diện tích đất sản xuất chủ động nước tưới tiêu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *