Tại đầu cồn ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ vừa  xảy ra thêm đoạn sạt lở mới, nhiều nguy cơ ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *