Một trong những nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết đại hội lần thứ 12 Đảng bộ huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2020-2025 là quy hoạch, bảo tồn làng nghề gạch, gốm gắn với phát triển du lịch chuyên đề và sản phẩm du lịch đặc thù có giá trị, hướng đến hình thành di sản đương đại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *