UBND huyện Vũng Liêm vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án Bảo hiểm Y tế toàn dân đến năm 2014.

Tính đến cuối năm 2008, toàn huyện Vũng Liêm có 71.430 người tham gia và có thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT), chiếm hơn 40% dân số của huyện. Từ năm 2009 đến 2014, huyện phấn đấu vận động các đối tượng tham gia BHYT đạt 70% dân số của huyện, trong đó hoc sinh, hộ cận nghèo, đối tượng lao động ngoài quốc doanh đạt tỉ lệ 100%. Mỗi năm, huyện vận động từ 50 đến 100 đối tượng tham gia BHYT tự nguyện.

Các ngành liên quan trong địa bàn huyện phối hợp thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường tuyên truyền giáo dục luật BHXH, BHYT trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm giúp mọi người nhận thức tốt hơn và đồng thuận tham gia BHYT đễ được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Huyện tiếp tục thực hiện chính sách mua BHYT cho hộ nghèo, thúc đẩy các chương trình, dự án đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho các cơ sở y tế.

Đào Nhiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *