Vũng Liêm đã thành lập được 18 HTX, có trên 200 xã viên tham gia với vốn điều lệ trên 9 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 18 HTX, có trên 200 xã viên tham gia với vốn điều lệ trên 9 tỷ đồng. Hiện các HTX đã tạo việc làm cho gần 1.300 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 1,5 triệu đồng mỗi người/tháng.

Trong năm 2008, các HTX đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 600 triệu đồng và hỗ trợ cho các hoạt động xã hội hàng chục triệu đồng.

Huyện còn có 284 tổ hợp tác sản xuất với trên 4000 tổ viên. Các HTX và tổ hợp tác của huyện hoạt động tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, khai thác và cơ khí.

Qua đánh giá, huyện Vũng Liêm có 10 HTX hoạt động khá, 35 tổ hợp tác hoạt động xuất sắc, trên 150 HTX và tổ hợp tác hoạt động trung bình.

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể của huyện còn xây dựng khá tốt phong trào hùn vốn giúp nhau sản xuất, mỗi năm giúp hàng trăm hộ thoát nghèo.

Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *