Xây dựng nông thôn mới cần rất nhiều nguồn vốn đầu tư. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn thì sự đóng góp của nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là rất cần thiết. Trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua huyện Vũng Liêm đã thực hiện tốt vấn đề này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *