Trong năm 2019, huyện Vũng Liêm có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả từ sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận chung tay góp sức của người dân trong huyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *