Với quyết tâm và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, huyện Vũng Liêm đã thực hiện chương trình xây dựng NTM, văn minh đô thị giai đoạn 2015-2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Cuối nhiệm kỳ, toàn huyện đã có 12/19 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *