Nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Vũng Liêm đã nỗ lực thực hiện khâu đột phá trong phát triển kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, khâu đột phá về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ mới được Đảng bộ huyện tập trung thực hiện có hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *