Những năm gần đây, bên cạnh việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, huyện Vũng Liêm cũng luôn quan tâm đến việc chỉnh trang đô thị. Đặc biệt từ đầu tháng 03 đến nay, huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo thị trấn Vũng Liêm lập lại trật tự đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *