Công an huyện Vũng Liêm cũng vừa tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân.

Cuộc họp mặt đã ôn lại truyền thống lực lượng Công an nhân dân qua 65 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tích đóng góp to lớn của ngành trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Vũng Liêm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, dựa vào dân xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Trong 5 năm gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện được kéo giảm hàng năm từ 10 đến 15%, tỉ lệ phá án đạt từ 75% trở lên. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện hính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, góp phần giữ vững chính trị, ổn định trật tự, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Đào Nhiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *