Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Vũng Liêm tổ chức nhiều đợt khảo sát tình hình thực tế ở các địa bàn trọng yếu để xác định tác động của thiên tai đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đời sống dân sinh trên trên địa bàn huyện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *