Mặn xâm nhập trên địa bàn huyện Vũng Liêm đến nay đã gần 1 tuần và vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Để bảo vệ sản xuất cây trồng, nhất là trong sản xuất lúa, hiện các địa phương huyện Vũng Liêm đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp ứng phó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *