Theo đó, nông dân được khuyến cáo sử dụng trên 70% giống lúa nguyên chủng; đồng thời bố trí từng vùng từ 4- 5 giống chủ lực gồm các giống OM 4900, OM 6976, OM 5451, OM 4218, OM 7347, Jasmine 85.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *