Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Long Hồ đã đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả. Sự trợ lực từ các nguồn vốn ưu đãi đã góp phần cho địa phương thực hiện tốt việc tạo sinh kế để nông hộ vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *