Với việc tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường, trong năm nay tỉnh Vĩnh Long đã xuất khẩu phân bón NPK, được xem là một sản phẩm xuất khẩu mới của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *