Theo Sở kế hoạch đầu tư , trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Đó là kết quả của việc tập trung huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *