Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Theo đó, học sinh Tiểu học tựu trường ngày 22/8; học sinh trung học, giáo dục thường xuyên và giáo dục mầm non tựu trường ngày 29/8. Khai giảng năm học mới ngày 5/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *