Nhằm từng bước hoàn thiện lưới điện trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ sản xuất- sinh hoạt cho người dân nông thôn an toàn – hiệu quả , Công ty điện lực Vĩnh Long vừa triển khai dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *