Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai đợt thanh kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *