Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vĩnh Long vừa triển khai thực hiện cấp bách nhiều giải pháp để quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi sản xuất rau màu phục vụ Tết Nguyên đán.

Nông dân chăm sóc ruộng dưa hấu Tết

Đến nay, tổng diện tích màu Đông Xuân được gieo trồng trong toàn tỉnh đạt 3.010 ha, trong đó có 55% chuyên canh và gần 45% diện tích trồng trên đất ruộng.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ rau màu Tết năm nay, nông dân đã giảm đáng kể việc chạy theo số lượng mà chú trọng về chất lượng và các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, có ý thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc, đúng cách để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Ngành Nông nghiệp và các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách cho người trồng rau thông qua các hoạt động khuyến nông và kiểm tra, chấn chỉnh các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức cho nông dân đăng ký vùng sản xuất an toàn và đảm bảo yêu cầu truy nguyên nguồn gốc.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *