Nhằm giúp người dân vùng đồng bào dân tộc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai kế hoạch thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *