Chiều hôm qua (23/4), Ban chỉ đạo Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh lần thứ hai, năm 2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *