Chiều 21/11, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết đợt phát động đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022 và gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, “An sinh xã hội”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *