Từ đầu năm đến nay, qua công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán các công trình – dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngành chức năng đã cắt giảm nhiều khoản chi không đúng quy định. Qua đó, đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *