Trong tổng nguồn vốn đầu tư công gần 2.772 tỷ đồng được bố trí trong năm 2016, đến nay các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ mới thực hiện đạt hơn 50% kế hoạch. Kết quả này còn thấp so với yêu cầu, nhất là các công trình ở 8 xã điểm nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *