Số liệu của ngành chuyên môn cho biết, tổng đàn chó cả nước khoảng 7 triệu con, trong đó tỷ lệ được tiêm phòng trung bình đạt khoảng 40% tổng đàn. Chỉ 13 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng dại trên 70% tổng đàn chó. Tại tỉnh Vĩnh Long, công tác tiêm phòng bệnh dại chó được đặc biệt quan tâm, đến nay đã đạt gần 85% so với kế hoạch năm.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *