Năm học 2022-2023, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển. Chuẩn bị cho kỳ thi này, những ngày qua, các trường được chọn làm điểm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *