Với mong muốn được chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần gánh nặng cho các gia đình nghèo, hội khuyến học các cấp và các ban ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long đã tích cực thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh nghèo trước khi bước vào ngày khai giảng.     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *