Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong hai năm 2017- 2018 tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 866 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *