Thông tin khoai lang Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là tin vui đối với huyện Bình Tân nói riêng, tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Có vùng nguyên liệu khoai lang lớn, huyện Bình Tân và ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các yêu cầu, đảm bảo khoai lang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *