Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long đã thu ngân sách đạt hơn 61% kế hoạch cả năm. Đây chính là điều kiện quan trọng để Vĩnh Long đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long đã thu ngân sách đạt hơn 61% kế hoạch cả năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2009 được 800 tỷ đồng, đạt hơn 61% so với dự toán cả năm. Các nguồn thu chủ yếu là thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, thu thuế nhà đất và thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Để thực hiện đạt kế hoạch thu ngân sách năm 2009, Ngành Thuế Vĩnh Long đang đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế, thực hiện công khai, minh bạch các chính sách thuế, tiến tới hiện đại hóa Ngành Thuế, đảm bảo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm đối với người nộp thuế. Đồng thời tích cực kiểm tra việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, để chống thất thu thuế.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *