Nhờ thực hiện lịch gieo sạ sớm và chủ động tốt công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có hơn 2.120 ha lúa hè thu năm 2022 được thu hoạch, đạt hơn 6,4% trong tổng diện tích 32.780 ha lúa được xuống giống đến thời điểm hiện tại. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *