Nhằm giúp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhiều năm qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT cho bà con. Nhờ có chính sách này, hiện nay tỉnh có hơn 18.000 người được thụ hưởng để được chăm sóc sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *