Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tất toán các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, năm 2021 Kho bạc nhà nước Vĩnh Long đã phối hợp với các sở – ngành, các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện tất toán 126 dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *