Vĩnh Long đã bắt đầu xuất hiện những con nước triều cường với mực nước cao hơn mức báo động 3. Theo dự báo trong thời gian tới mực nước các đợt triều cường còn cao hơn. Chính vì vậy thời điểm này các địa phương đang tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp ứng phó với triều cường và những thiên tai kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *