Thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng và 100 năm ngày sinh Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long  đã đăng ký thực hiện một số  công trình giao thông tại địa phương với tổng kinh phí xây lắp gần 1.000 tỷ  đồng. Hiện các Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *