Thực hiện đề án hổ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh – giai đoạn 2013- 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã phối hợp với Viện quản trị quốc tế,  hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng nhiều thương hiệu sản phẩm và nhãn hiệu hàng hóa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *