Với mục tiêu đạt tốc độ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới tăng bình quân 8 đến 10%/năm, tỉnh Vĩnh Long đã Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển loại hình doanh nghiệp này giai đoạn từ nay đến năm 2025.  Trong đó việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các tổ chức  tín dụng, thực hiện chuyển đổi số và  phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa… được ưu tiên thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *