Từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long đã phân bổ trên 4.110 tỷ đồng cho công tác đầu tư công trong năm 2022. Để đảm bảo giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn này, từ đầu năm đến nay, các địa phương, các sở – ngành, các chủ đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *