Đến nay, tỷ trọng khu vực 1, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản ở tỉnh Vĩnh Long là 39,85%. Tỷ trọng tăng so với năm 2020, 2019 cho thấy sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Song, ngành nông nghiệp nhận định vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đối với việc phát triển nông nghiệp ở địa phương. Trong đó, đáng chú ý là sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún; chất lượng nông sản cần được cải thiện nhiều hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *