Được cấp mã số vùng trồng là một trong những điều kiện thuận lợi để đảm bảo đầu ra và ổn định thị trường xuất khẩu. Những năm qua, nhờ sự quan tâm hổ trợ của chính quyền và các cơ quan hữu quan, diện tích vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh được cấp mã số đang ngày càng nhiều. Việc này vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cho xuất khẩu, vừa hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *